• 35
  • 72
  • 73
  • 86
  • 88
  • 95
  • 103
  • 109
  • 118
  • 142
350 721 732 863 884 955 1036 1097 1188 1429
Sponsors
Volgende evenement26-05-14 |
2014 voorjaars-kampeerweekend

Op vrijdag 16 mei vertrokken wij naar Vessem (Brabant) voor een gezellig kampeerweekend met de Zambeziclub. Wij werden vriendelijk onthaald door Inge en Cor en ontmoetten daar vele bekenden en maakten wij ook kennis met nieuwe clubleden. Ongeveer 16 Zambezi ’s vouwwagens waren aanwezig. Nadat eenieder zijn/haar plekje gevonden had op het Zambezi veldje konden wij genieten van de zon en / of een praatje met de andere clubleden.
Wij kozen ervoor om ’s middags met de fiets nog even de omgeving te verkennen. ’s Avonds was de mogelijkheid om met z’n allen iets te eten op het campingterrein, om zelf te koken of in het dorp uit eten te gaan.

 

Op zaterdagochtend kon eenieder genieten van het eigen ontbijt in de ochtendzon. Zoals gewoonlijk bij de kampeerweekenden van de Zambeziclub stond ook deze zaterdag voor eenieder vrij ter beschikking. Zo werd er gewandeld, gefietst of werd er genoten van de rust op de camping. Enkelen onder ons gingen wandelen onder leiding van Jan Wierda. Als vogelaar vertelde hij veel bijzonderheden over de diverse soorten vogels, in totaal ca. 50 vogelsoorten, die onderweg “gespot” werden. In de bossen rondom de heide werden bosvogels gezien, zoals Kuifmees, Zwarte Mees en volop zingende Gekraagde Roodstaarten. Op de akkers foerageerden Gele en Witte Kwikstaarten, Grote Lijster en een Roodborsttapuit. De meeste soorten konden worden gespot in de omgeving van de camping. De wandeltocht duurde 4 uur (van 10.15 tot 14.15 uur) en ging over 17 km. Hoofddoel was de Kuikseindse heide.

Aan het eind van de middag werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden, waarin o.a. het financiële jaarverslag en enkele aanpassingen in de statuten werden goedgekeurd. Daarna volgde de goedverzorgde BBQ.

 

Op zondagmorgen hadden wij een gezamenlijk ontbijt. Voor heerlijke broodjes en een gekookt eitje was gezorgd. Het ochtendzonnetje was alom aanwezig.
Na het ontbijt werd er koffie gedronken en begonnen de eersten de vouwwagen weer in te pakken voor de thuisreis en werd er afscheid genomen. Slechts een enkeling bleef tot maandagmorgen.

 

Wij kijken terug op een geslaagd, zonnig en een gezellig kampeerweekend. Zeker voor herhaling vatbaar om bij het komende najaars- of voorjaarweekend weer aanwezig te zijn.

(klik hier voor meer foto's van dit voorjaarsweekend)

Conny en Dirk van Dorth. 
 

Vogel waarnemingen
Zoals gebruikelijk tijdens de Zambezi-weekenden was er weer veel aandacht voor de aanwezige vogels. In totaal werden er 55 soorten waargenomen. De meeste soorten konden worden gespot (in de omgeving van de camping) op 17 mei tijdens de wandeling. De tocht duurde 4 uur (van 10.15 tot 14.15 uur) en ging over 17 km. Hoofddoel was de Kuikseindse heide.

Op de vennen van de Kuikseindse heide werden de watervogels gezien, waaronder een paartje Geoorde Fuut, een Dodaars en langs de oever een foeragerende Groenpootruiter.
In de bossen rondom de heide werden bosvogels gezien, zoals Kuifmees, Zwarte Mees en volop zingende Gekraagde Roodstaarten. Op de akkers foerageerden Gele en Witte Kwikstaarten, Grote Lijster en een Roodborsttapuit.

Ook op de camping konden door de oplettenden de nodige soorten worden waargenomen. In de avondschemering joeg er, naast verschillende soorten vleermuizen, een Boomvalk. Midden in de nacht riep regelmatig een Bosuil (voor de ‘doorzakkers’!). Een klapstuk kon op maandagmorgen worden toegevoegd, een Zwarte Specht! (na zijn aanwezigheid te verraden door zijn roep, kon hij na een speurtocht van ruim een uur aan de lijst van visuele waarnemingen worden toegevoegd!)

Jan Wierda

terug naar vorige scherm

Back to Top

Niets van deze website mag worden gekopieerd en of anderszins openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van de auteur en/of het bestuur van de Zambeziclub.

Powered by CWare